Nordiska biskopskonferensen historia och ursprung

Nordiska biskopskonferensen är ett möte grundat 1960 i maj i bergen i Norge. Det är ett katolskt samarbetsorgan vars säte ligger i Köpenhamn. Konferensen sammankallas två gånger per år i något utav de katolska medlemsländerna. De som är med är Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.  Gör man en annan typ av djupdykning i organisationen ser man klart och tydligt att det finns sju stycken olika stiftelser. Alla dessa behöver säkerligen synkronisera för att nå bästa möjliga effektivitet. De stiftelser som ingår är, enligt Wikipedia, Stockholms katolska stift, Helsingfors katolska stift, Köpenhamns katolska stift, Oslo katolska stift, Trondheims katolska stift, Trömsö katolska stift och Reykjaviks katolska stift. Samarbetsorganet skall bistå och främja en gemensam pastoral verksamhet i regionen. Den skall dessutom hjälpa biskoparna att konsultera varandra. På detta sätt är konferensen väldigt värdefull för den katolska kyrkan i norra Europa. Möteskonferenser är ovanliga för katolska kyrkor.  Det finns många skäl att ses och samorganisera de olika kyrkornas ledning. Man kan bland annat koordinera det kyrkliga arbetet i stiften.  Kyrkan kan genom denna konferens också möjliggöra gemensamma beslut på regionalnivå. Att underlätta kontakterna med den katolska kyrkan i Europa och hela välden är ytterligare ett ämne som brukar tas upp på konferenserna . Hur når man ut med sin Religon? Är ett möte eller dagskonferens det bästa sättet för en religiös ledning att sprida sitt budskap.  Konferensen möjliggör också att kunna ta gemensamma beslut på en regional nivå i Norden. Katolska kyrkan godkände den nordiska biskopskonferensens stadgar år 1985 i Vatikanen utanför Rom i Italien. Konferensens högst beslutande organ heter plenarmötet och det sammankallas två gånger per år. Dessutom, precis under plenarmötet, finns det såkallade ständiga rådet som också fattar avgörande beslut för den Nordiska Biskopskonferensen.   Den katolska kyrkan har en lång historia i Sverige. Därför att kanonbra med många möten och konferenser så alla de katolska människorna kan samlas och ha dagsmöten. Stockholms katolska stift bildades 1953 och är idag störst i Sverige. 1998 fick stiftet en svensk biskop, Anders Arborelius.  Idag har man sina lokaler på Götgatan i Stockholm.  Den katolska kyrkans historia i startade år 1783 då ett apostoliskt vikariat upprättades med en biskop eller präst som ansvarig för själavården av de katoliker som bodde i Sverige. www.timetomeet.se.  Idag leder biskop Anders Arborelius det dagliga arbetet inklusive Nordiska biskopskonferensen .  Han har själv sagt ”att hjälpa människor upptäcka Gud är en av mina största önskningar”. Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med ett svensk ursprung sedan den lutherska reformen på 1500-talet.

Hur bokför man en lyckad konferens?

Vem står egentligen för ståhejet efter ett avslutad konferens möte? Vad får företaget lov att bokföra?

Klart man skall ha roligt när konferensen är över! Men vem står för kalaset? Är du chef eller har ett företag och undrar om du får bjuda ut på afterwork efter en lyckad konferens men inte vet vad som är rätt eller fel så har du lite läs nytta här.

Ett företag får lov att anordna max 2 stycken större afterwork, kickoff eller företagsfester per år förutsatt att det hänger ihop med resultatfirande eller informativa möten i företaget. AVDRAGSGILLA INFORMATIONSMÖTEN OCH PLANERINGSKONFERENSER betyder att företaget slipper bokföra momsen, dock är tillställningar med alkohol inte avdragsgilla.

Mer går att läsa här och informationen hämtades i källförteckning under:

  • https://www.speedledger.se/om-bokforing/bokforingstips/grunder-bokforing/bokfora-personalfesten/
  • http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/utgifter-kick-off.aspx